Category Archives: Trang trại

Trang trại bò thịt quy mô vừa – giải pháp đảm bảo nguồn thực phẩm bền vững

Giải pháp về chuồng trại cho trang trại bò để tiết kiệm đất cho sản xuất nông nghiệp

Trang trại bò thịt quy mô vừa là mô hình chăn nuôi điển hình tại Việt Nam hiện nay. Mô hình đang có thị trường đầu ra khá ổn định và tiềm năng. Cùng TSN24H tìm hiểu thế nào là trang trại quy mô vừa, Tại sao cần phát triển mô hình này? Giải pháp […]

Trang trại gia đình – mô hình phát triển nền nông nghiệp bền vững

Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước: dân giàu – nước mạnh – dân chủ - công bằng - văn minh.

Trang trại là mô hình phát triển kinh tế đã xuất hiện từ rất lâu đời ở Việt Nam. Với một nước nông nghiệp như Việt Nam, mô hình này có nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên phải đến khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì mô […]